Erasmus+ (2019, Olaszország)

Olaszországi szakmai  kompetenciafejlesztés

azonosító száma: KA 102-04000AF49

Felhívás:

 

Szeretnéfejleszteni szakmai ismereteit, hogy diákjait magasabb színvonalon oktathassa?


Szívesen részt venne egy tanulmányúton, ahol kipróbálhatjamagát egy elismert olasz séf mellett?

 

A mobilitáson kínálunk:

·        lehetőséget egy ingyenes szakmai továbbképzésre,tanulmányútra gyakorlattal

·        az olasz gasztronómia megismerésének lehetőségét

·        a szakács; pincér és cukrász szakoktatók munkájánakkapcsolódási pontjára fókuszál a továbbképzés, ezért mindhárom területérintésre kerül, az oktató kollégák együttműködési kerül a középpontba

·        szakmai fejlődést, nemzetközi körülmények közöttitapasztalatszerzést

·        … napos szakmai tanulmányút

·        a mobilitás alatt teljes ellátást, szállást, kiutazásés a hazautazás biztosítását

·        olasz – magyar tolmácsok segítik a továbbképzést

·        Europass mobilitási igazolványt a továbbképzésről

A mobilitáson kötelessége:

·        részt venni a munkaprogram minden programján a 7 napalatt (2 nap oda-visszautazás, 5 nap szakmai program)

·        a gyakorlatra az előírások szerinti munkaruhárólgondoskodni (szakácskabát, nadrág, csúszásmenetes cipő, sapka, konyharuha)

·        szakmai beszámolót készíteni a hazaérkezést követő 30napon belül, azt megjelentetni saját munkahelye honlapján és megküldeni azalapítványnak, saját munkahelyén bemutatót tartani a szakmai út tapasztalatairól,fényképekkel illusztrálva

·        indulásként megjelölt helyen és időpontban megjelenni,mind az oda, mind a visszaút esetén, a csoporttal együtt utazni kötelesmindenki

·        elektronikus kérdőív kitöltéseaz Európai Unió által üzemeltetett Mobility Tool felület által generáltkérdések alapján, elmulasztása esetén a támogatást a résztvevő kötelesmegfizetni

·        a napi és hétvégi kérdőívek kitöltése, a továbbképzésértékelése

2 db recept és a hozzá tartozó módszertan leírása.


Gyakran ismételt kérdések oktatóimobilitáshoz

 

1.     Kik pályázhatnak?

Olyan iskolában oktatószakoktatók, akik a szakács szakmákban oktatnak szakmai gyakorlati tantárgyakatvagy elméleti oktatásban részt vesznek. Pályázhatnak tanulószerződéssel vagyegyüttműködési megbízással tanulókat foglalkoztató vállalkozások gyakorlatioktatói is, ha ugyanezen a területen tanuló diákoknak biztosítják a gyakorlatiképzést. Aktív munkavállalók pályázhatnak, nyugdíjasok sajnos nem.

 

2.     Miért van szükség Europass típusúönéletrajzra?

A pályázat Európai Unió általtámogatott, a pályázat keretében előírás az uniós dokumentumok használata,ezért kell ilyen típusú önéletrajzot kitölteni.

 

3.     Milyen szerződést köt az Alapítványa kiutazókkal?

A Tempus Közalapítvány általtámogatott pályázat előírja a személyenkénti szerződéskötést. A szerződésbenpontosan rögzítésre kerül, hogy a támogatott oktatók számára mit is biztosít aprojekt: tanulmányút munkaprogramját, szállást, étkezést (teljes panziót),közlekedési költséget Budapest – Olaszországi célállomás között és a hivatalosprogramokra való utazási lehetőséget.

 

4.     Mikor van a tanulmányút?

2019.10.06- 2019.10.12

2019.04.26-2019. 05.02.

5.     Miért lesznek tartalék személyek?

Amennyiben a résztvevők közülmégsem tud az adott időpontban valaki kiutazni, akkor szükség lehet tartalékszemélyre, aki a lemondás után átveszi a résztvevő helyét. A teljes támogatástcsak a kiutazott személyekre igénylehető, ezért, ha a kiválasztott résztvevőmár tudja, hogy nem tud részt venni az úton, azonnal jeleznie kell az Alapítványfelé

 

6.     Szükség van EurópaiEgészségbiztosítási Kártyára?

Igen minden résztvevőnekrendelkeznie kell ezzel. Ügyintézésről bővebb felvilágosítást olvashat: www.oep.hu

 

7.     Szükség van személyre szólóutasbiztosításra?

A résztvevőknek nem kell kötnie,ezt az Alapítvány köti a kiutazó személyekre, a kiutazás előtt néhány nappal.

 

8.     Mi a tanulmányút célja,munkaprogramja?

A szakács szakmát oktatók számárakomplex képet adni az alapanyagok kiválasztásától az elkészítési lehetőségekig,tálalás, szervírozás, italajánlás. A szakács szakmára és a szakmai vizsgákrafelkészítés során fontos tényező a megfelelő alapanyagok kiválasztása, amenüsorok változatossága. A szakácsok számára a menüsorok szakmai összeállításaés a különböző, napjaink egészséges táplálkozási igényei szerinti ételsorokösszeállítása. A korábban megszerzett ismeretek felújítása és olyan újinformációkkal való kiegészítése, mely segít megismerni az új eszközöket,technológiákat és nemzetközi trendeket. A mediterrán diétával valómegismerkedés, mely nemzetközi szinten is elismert az egészséges életmódottámogató szakemberek körében. A megszerzett ismeretek átadása a tanulóknak és akollégáknak a hazai vendéglátó oktatás minőségének javulását és a hazaivállalkozások fejlődését is segíti. A külső gyakorlóhelyen megjelenő személyielvárások megismerése, a szociális kompetenciafejlesztés gyakorlatbanalkalmazott módszereinek megismerése egy mesteroktatótól. A vállalati ésiskolai oktatók kommunikációjának elősegítése. A gyakorlott olasz oktatók agyakorlati képzés módszertanát is megismertetik a résztvevőkkel (ACTIVELEARNING), ahol egy új szemléletmódot is megismerhetnek. A gyakorlott oktatókbeavatják a magyar kollégákat, a szociális, kommunikációs és szakmaikompetenciák fejlesztésében. A tanulmányúton mind iskolai, mind vállalatioktatók is részt vesznek így együtt dolgozva, gondolkodva közös motivációvalhatékonyabban fognak tudni az oktatásban együtt dolgozni.

Az iskolából delegálnak oktatókat(elméleti szakmai tantárgyakat, gyakorlatot oktatót) és a velük kapcsolatbanálló cégek gyakorlati oktatói közül is. A tanulmányút során megvalósul a kettőfél közötti kommunikáció. A program összeállításakor az olasz féllel arrakoncentráltunk, hogy a gyakorlatot mutassák be és a délutáni foglalkozásokonlehetőség legyen a technológia megtanulására.

 

9.      Milyenkötelezettséget vállalnak a résztvevők?

·        A kötelező információs napon valórészvételt, a szerződés aláírását.

·        Az előre megadott indulási időpontban éshelyszínen való megjelenést, a csoporttal való együtt utazást, mind az oda úton,mind a visszaúton. Indulás helyszíne: Budapest, hajnali órákban!

·        Az Európai Egészségbiztosítás Kártyaelintézését.

·        A kiutazást követően a munkaprogramszerinti programokon részvételt.

·        Anapi és hétvégi kérdőívek kitöltése, a továbbképzés értékelése a kinttartózkodás alatt.

·        A hazautazást követően elkészíteni egybeszámolót, hogy milyen szakmai információk voltak azok, melyekkel gazdagabblett a résztvevő és ezeket hogyan tudja beépíteni a napi oktatási gyakorlatába.A munkahelyén dolgozó kollégáknak átadni a megszerzett információkat. A kinttartózkodáskor és a munkahelyi bemutatóról készített 3-4 db fényképet megküldia szakmai beszámolóval együtt az Alapítvány részére és megjelenteti a sajátmunkahelyének honlapján.

·        A Mobility tool felület által generáltkérdőív kitöltése, ennek elmulasztása esetén a támogatás teljes egészébenvisszafizetendő!


A jelentkezés módja: Jelentkezni önéletrajzzal és motivációs levéllel az info@gourmand-iskola.hu e-mail címen lehet.


Jelentkezési LapMobility Agreement