Beiskolázás / Felvételi tájékoztató

    Beiskolázás / Felvételi tájékoztató

 

Felvételi eljárás a 2020/2021-es tanévre


 

Tagozatkódok

Technikum (volt szakgimnázium)

szakács szaktechnikus:0005

cukrász szaktechnikus:0006

pincér(vendégtéri szaktechnikus):0007

                         
- tagozatkód: 0008 Cukrász, 0009 Pincér, 0010 Szakács, Pék-cukrász:0011               
 3 év a képzési idő iskolarendszerben nappali tagozaton,+2 év érettségire felkészítő képzés esti tagozaton 

- érettségizettek részére 2 év a szakmai képzés


Jelentkezés módja: személyesen, időpont egyeztetést követően az igazgatóságon. Kérjük,  hogy mindenki hozza magával jelentkezési lapjának másolatát vagy felső tagozatos bizonyítványát és központi írásbeli felvételi eredményeit.


A 2020/2021 tanévtől iskolánk a vendéglátás-turisztika ágazati képzésben új szakképzési struktúrával: technikumi, szakmai képzéssel és gimnáziummal működik.

Célunk, hogy a vendéglátóipar - idegenforgalom számára sikeres, korszerű, általános műveltséggel, magas szintű szakmai szakképesítéssel, megfelelő nyelvtudással, külföldön is konvertálható felkészültséggel rendelkező szakembereket képezzünk.

 

 


Nyelvi előkészítő évfolyam

tagozatkód 0002


 

A nyelvi előkészítő évfolyam a gimnáziumi, a technikumi és a szakképzőiskolai képzés előtt végezhető el. A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók egy teljes évig két idegen nyelvet  (angol – német ) és informatikát tanulnak emelt szinten , az angolt heti 14 órában, a németet 4 és az informatikát is 4 órában, kiegészítve azokat szinten tartó (magyar, matematika) tantárgyakkal.

Az ingyenes felvételhez szükséges :

 • 8. osztályos bizonyítvány;
 • felvételi elbeszélgetés;
 • központi írásbeli sikeres megírása.

 

 


Gimnázium


tagozatkód: 0001

A 4 osztályos gimnázium alapvetően a korábbi 8+4-es oktatási szerkezet tagja, amely a jelenlegi országos oktatási struktúrában is megőrizte elsődlegességét. A gimnáziumi érettségivel továbbtanulási lehetőség nyílik meg egyetemekre és főiskolákra.

tagozatkód:0003

A 6 osztályos gimnáziumi képzésünk során feladatunknak tekintjük a tanulóink adottságainak feltárását, önismeretük, saját sorsukért érzett felelősségük erősítését. A személyiségük formálása terén fontosnak tartjuk az önértékelésük és az önirányításuk fejlesztését a színvonalas oktatás mellett tehetségük kibontakoztatását. Célunk hogy az egészséges életre nevelés során a testi-lelki higiénia természetes igényükké váljon. Az érettségi megszerzésével továbbtanulási lehetőség nyílik meg egyetemekre és főiskolákra.

 

tagozatkód:0004

 4 évfolyamos gimnázium belügyi rendészeti szakiránnyal. A belügyi rendészeti szakirányt választók a belügyi, rendészeti szakterületen tanulhatnak tovább. Érettségizhetnek ebből a tárgyból, mint szabadon választott 5.tantárgy. A tantárgy keretében megismerkedhetnek a tanulók a rendészeti munkával, a rendészeti szervek működését meghatározó jogi szabályokkal.

 

A gimnáziumi ingyenes felvételhez szükséges:

 • 8. osztályos bizonyítvány;
 • felvételi elbeszélgetés;
 • központi írásbeli sikeres megírása.

                                                 

 


Technikum(volt szakgimnázium)

tagozatkód: 0005,0006,0007


A technikumi képzés 5 éves, egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak a végzettek.  A magyar, matematika, történelem és az idegen nyelv tantárgyakból ugyanaz a tananyag tartalom mint a gimnáziumban. 3 tantárgyból (magyar, matematika, történelem) 12. tanév végén előrehozott érettségi vizsgát tehetnek a tanulók. A 13. év végén idegen nyelvi érettségit és az ötödik tantárgyat a szakmai vizsgát tehetik le.

A technikumi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.

Az ingyenes felvételhez szükséges :

 • 8. osztályos bizonyítvány;
 • felvételi elbeszélgetés;
 • központi írásbeli sikeres megírása.

 

 


Szakképző iskola (Szakács, cukrász, pincér, pék –cukrász)

        tagozatkód: cukrász 0008,  tagozatkód: pincér 0009,  tagozatkód: szakács 0010,

        tagozatkód:pék-cukrász:0011


 

A szakképzőiskola 3 éves. A 3 év keretében a szakképzés során a szakács, cukrász, pincér, pék-cukrász szakmák valamelyikének a megszerzésére van lehetőség nappali tagozaton. +2 év további tanulással pedig az iskolarendszerben, de esti tagozaton megszerezhető az érettségi.

 

Az ingyenes felvételhez szükséges:

 • 8. osztályos bizonyítvány;
 • Eü-i alkalmassági;
 • részvétel a felvételi elbeszélgetésen;

 

 


Érettségire felkészítő szakképző iskolai képzés OKJ-s szakmai vizsgával rendelkezők részére esti tagozaton


A képzés azok részére indul esti tagozaton, akik rendelkeznek már iskolarendszerű képzésben megszerzett OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal. A cél az, hogy a szakmai tanulmányok ismeretanyagát kiegészítsék az általános műveltséget megalapozó közismereti tantárgyak által
megszerzett tudással. A kétéves, nappali rendszerű oktatás befejeztével a tanulók érettségi vizsgát tehetnek.


A beiratkozáshoz szükséges: a szakmai OKJ-s bizonyítvány

 


Szakmai képzés érettségizetteknek


 

A 2020/2021-es tanévben is indítunk érettségizettek részére szakács, cukrász és pincér, szakokat.

 

A képzés iskolarendszerű nappali jellegű. A juttatások a megszokott feltételek alapján igényelhetők. Az oktatás során a hangsúly teljes egészében a szakmára helyeződik, azaz az elméleti alapozásra és a gyakorlati tudás megszerzésén keresztül a kreatív készségek kibontakoztatására. 
A tananyag könnyebb elsajátíthatósága érdekében diákjaink olyan gyakorlati helyekre kerülhetnek, ahol megfelelő készség és hozzáállás esetén megalapozhatják szakmai karrierjüket. Ezekben a topkategóriás éttermekben és hotelekben gyakornokoskodva módjuk nyílik a legfontosabb feladatuk megvalósítására, arra, hogy az óriási mennyiségű lexikális ismeretet a szemük előtt ínycsiklandozó, kívánatos fogásokká, desszert költeményekké varázsló, illetve ezek ízléses, elegáns tálalásának fortélyait közszemlére bocsájtó mesterek tudását elleshessék.

 

Ezen az úton válhatnak a leendő diákok maguk is majdani mesterekké.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

 • érettségi bizonyítvány;
 • Eü-i alkalmassági;

 

 


Vizsgák


 

Iskolánk a központi felvételi eljárás keretében írásbeli vizsgát és szóbeli meghallgatást szervez.

 

 Helye: 1165. Budapest Veres Péter út 102.

 

A központi felvételi vizsga időpontja: 2020 január 18. szombat, 10 óra

Pótló központi felvételi vizsga időpontja : 2020. január 23. csütörtök 14 óra

 

Az írásbeli felvételi megírásához szükséges eszközöket (toll, ceruza, körző, vonalzó, szögmérő,stb.) a felvételizők hozzák magukkal.

 

Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni lehet az e célra központilag rendszeresített, az általános iskolában kitölthető felvételi lapon 2019. december 06-ig.

 

Aki az iskolánkban akarja az írásbeli vizsgát letenni, annak a titkárságon le kell adnia a jelentkezési lapját.

 

Szóbeli meghallgatás időpontja:

 • 2020 február 25. kedd 14.00
 • 2020. február 27. csütörtök 14.00
 • 2020 március 05. csütörtök 14.00

A szóbeli elbeszélgetés beosztás alapján történik. A jelentkezőnek az iskolában a megadott szóbeli időpontban kell megjelennie. Amennyiben az időpont nem megfelelő, kérem e-mailben azt időben jelezze előre.