ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ESTI KÉPZÉSEK

ISKOLARENDSZERŰ, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ESTI KÉPZÉSEK


A képzés ideje a tanuló előképzettségétől függően változhat:


2 év azok számára,

  • akik iskolarendszerben szerzett szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkeznek,
  • akik legalább 2 sikeresen befejezett középiskolai évvel rendelkeznek,
  • valamint részt vesznek tudásszint felmérésen, és ennek alapján a felzárkóztató képzésben,

4 év azok számára,

  • akik befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkeznek

Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai:

  • magyar nyelv és irodalom (írásbeli + szóbeli)
  •  matematika (írásbeli)
  • történelem (írásbeli + szóbeli)
  • idegen nyelv (írásbeli + szóbeli)

Választható tantárgyak:

  • földrajz
  • informatika