Érettségire felkészítő képzés szakmai vizsgával rendelkezők rész

Cél: A szakmával rendelkező fiatalok is megszerezzék az érettségi bizonyítványt
Az oktatás formája: Iskolarendszerű, nappali, érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
Időtartam: 2 év


Feltételek :

  • államilag elfogadott OKJ-s szakmai bizonyítvány;
  • iskolakezdésig (2019.09.01.) be nem töltött 25. életév ( 17-25);

Kedvezmények:

  • tandíjmentesség;
  • diákigazolvány;
  • családi pótlék 20 éves korig.


Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai:

  • magyar nyelv és irodalom ( írásbeli és szóbeli);
  • matematika (írásbeli );
  • történelem ( írásbeli és szóbeli );
  • idegen nyelv ( írásbeli és szóbeli ).


Az érettségi kötelező elemét képező, de szabadon választható 5. tantárgy alól a képzés résztvevői MENTESÜLNEK, mivel államilag elismert szakmai bizonyítvánnyal már rendelkeznek.


A képzés kezdete: 2019. szeptember 02.
Beiratkozás: folyamatos (nyáron is lehetséges)
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.