Gimnázium


Gimnázium

tagozatkód 0001A 4 osztályos gimnázium alapvetően a korábbi 8+4-es oktatási szerkezet tagja, amely a jelenlegi országos oktatási struktúrában is megőrizte elsődlegességét. A gimnáziumi érettségivel továbbtanulási lehetőség nyílik meg egyetemekre és főiskolákra.


Belügyi rendészeti fakultáció

A belügyi rendészeti fakultáció, amely az azonos nevű tantárgyat jelöli, a közbiztonság és a belső rendvédelem témájával foglalkozik. A fakultáció jogi ismeretanyaga betekintést nyújt a hazai jogrend szerkezetébe.

Nem másodlagos az ezt választók számára az sem, hogy a tárgy 2010-óta közép- és emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi tárgynak választható.

A belügyi igazgatási ismeretek vizsgatárgy  érettségi eredménye a felvételi pontok számításakor kiválthatja a magyar vagy a történelem érettségi eredményét, amennyiben azok rosszabbak lennének


A gimnáziumi ingyenes felvételhez szükséges:

  • 8. osztályos bizonyítvány;
  • felvételi elbeszélgetés;
  • központi írásbeli sikeres megírása. 


Nyelvi előkészítő évfolyam

tagozatkód 0002A nyelvi előkészítő évfolyam a gimnáziumi, a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzés előtt végezhető el. A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók egy teljes évig két idegen nyelvet ( angol – német ) és informatikát tanulnak emelt szinten , az angolt heti 14 órában, a németet 4 és az informatikát is 4 órában, kiegészítve azokat szinten tartó (magyar, matematika) tantárgyakkal.


Az ingyenes felvételhez szükséges:

  • 8. osztályos bizonyítvány;
  • felvételi elbeszélgetés;
  • központi írásbeli sikeres megírása.