Szakközépiskolai képzések


Szakközépiskola (szakács, cukrász, pincér)

tagozatkód szakács 0007 - tagozatkód cukrász 0008 - tagozatkód pincér 0009A megújult duális szakközépiskolai képzés azon diákok igényeire épít, akik először szakmát szeretnének szerezni, majd utána érettségizni, vagyis az egyre sokrétűbb társadalom- és természettudományi ismeretek elméleti síkjai mellett elvárják, hogy a mindennapi élet gyakorlati oldala markánsan képviseltesse magát az oktatásban. Ez a gyakorlatias hozzáállás képessé teszi őket arra, hogy korunk szakember-utánpótlásának alapját képezve olyan keresett szakmákban szerezzenek képesítést (szakács, cukrász, pincér), melyek állandó munkalehetőséget, fejlődési perspektívát és biztos egzisztenciát kínálnak. Választható idegen nyelv az angol és a német.Szakács

tagozatkód szakács 0007A szakközépiskola 3+2 éves. Az első 3 év keretében a szakképzés során a szakács szakma megszerzésére van lehetőség. Az elméleti képzés során az élelmiszerismeret, az ételkészítés elmélet, a gazdaságismeret, a szakmai számítás, valamint a szakmai idegen nyelv kerül a középpontba. A gyakorlati képzés az első évfolyamon az iskola korszerűen felszerelt oktató kabinetjeiben, a második évtől pedig a gazdálkodó szervezeteknél tanulószerződéssel történik. A harmadik év a választott szakmának megfelelő OKJ–s vizsgával zárul.


Célunk, hogy a korszerű duális képzés során a szakács tanulóink képesek legyenek a szakmai újdonságok és technológiák elsajátítására, a hagyományos ételek elkészítésére, azok begyakorlása mellett. A szakács képzés során elsajátított szakmai ismeretek, készségek és képességek alkalmassá teszik tanulóinkat a legújabb szakmai információk befogadására, korunk igényeinek megfelelő, új egészséges ételek, ízek, megalkotására a szín, tér, forma harmóniájának megteremtésével.


A +2 év pedig a közismereti tárgyaké, melyek az érettségi vizsga sikeres letételére készíti fel a tanulókat.


Az ingyenes felvételhez szükséges:

  • 8. osztályos bizonyítvány;
  • Eü-i alkalmassági;
  • részvétel a felvételi elbeszélgetésen. 


Cukrász

tagozatkód cukrász 0008A szakközépiskola 3+2 éves. Az első 3 év keretében a szakképzés során a cukrász szakma megszerzésére van lehetőség. Az elméleti képzés során az élelmiszerismeret, a cukrász elmélet, a gazdaságismeret, a szakmai számítás, valamint a szakmai idegen nyelv kerül a középpontba. A gyakorlati képzés az első évfolyamon az iskola korszerűen felszerelt oktató kabinetjeiben, a második évtől pedig a gazdálkodó szervezeteknél tanulószerződéssel történik. A harmadik év a választott szakmának megfelelő OKJ–s vizsgával zárul.


Célunk, hogy a korszerű duális szakképzés során cukrász tanulóink képesek legyenek a szakmai újdonságok és cukrász technológiák elsajátítására, a hagyományos cukrászati termékek elkészítésére, azok begyakorlása mellett. A képzés során elsajátított szakmai ismeretek, készségek és képességek alkalmassá teszik őket a legújabb szakmai információk befogadására, korunk igényeinek megfelelő új tészták, édességek alkotására.


A +2 év pedig a közismereti tárgyaké, melyek az érettségi vizsga sikeres letételére készíti fel a tanulókat.


Az ingyenes felvételhez szükséges:

  • 8. osztályos bizonyítvány;
  • Eü-i alkalmassági;
  • részvétel a felvételi elbeszélgetésen. 


Pincér

tagozatkód pincér 0009A szakközépiskola 3+2 éves. Az első 3 év keretében a szakképzés során a pincér szakma megszerzésére van lehetőség. Az elméleti képzés során az élelmiszerismeret, az értékesítés elmélet, a gazdaságismeret, a szakmai számítás, valamint a szakmai idegen nyelv kerül a középpontba. A gyakorlati képzés az első évfolyamon az iskola korszerűen felszerelt oktató kabinetjeiben, a második évtől pedig a gazdálkodó szervezeteknél tanulószerződéssel történik. A harmadik év a választott szakmának megfelelő OKJ–s vizsgával zárul.


Célunk, hogy a korszerű duális szakképzés során a pincér tanulóink képesek legyenek a szakmai újdonságok és technológiák elsajátítására, a hagyományos terítési módok alkalmazása mellett. A képzés során elsajátított szakmai ismeretek, készségek és képességek alkalmassá teszik őket a legújabb szakmai információk befogadására, korunk igényeinek megfelelően a vendégek fogadására, kiszolgálására. Az elsajátított számítógépes ismereteik pedig lehetővé teszik a szín, tér, forma harmóniájának megteremtésével az étel és itallapok elkészítését.


A +2 év pedig a közismereti tárgyaké, melyek az érettségi vizsga sikeres letételére készíti fel a tanulókat.


Az ingyenes felvételhez szükséges:

  • 8. osztályos bizonyítvány;
  • Eü-i alkalmassági;
  • részvétel a felvételi elbeszélgetésen.