Beiskolázás / Felvételi tájékoztató

Ha érdeklődsz iskolánk iránt, kérlek töltsd ki ezt a regisztrációt és nyerhetsz egy 8 szeletes tortát.Powered by 123ContactForm | Report abuse


A 2016/2017–es tanévtől iskolánk vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi szakgimnázium, szakközépiskola és általános gimnáziumként működik. Ez a képzési struktúra jelentős változásával járt. Lényege a változásnak, hogy mind a szakgimnáziumi mind pedig a szakközépiskolai képzés érettségit és szakmai végzettséget biztosít, tanulóinknak  gimnázium választása esetén pedig konkrét lehetőséget ahhoz, hogy a tanuló a szokásos gimnáziumi általános érettségi mellett szakács, cukrász, illetve pincér szakképzettséget és tudást szerezhessen. Célunk, hogy a vendéglátóipar és az idegenforgalom számára sikeres, korszerű, általános műveltséggel, magas szintű szakmai szakképesítéssel, megfelelő nyelvtudással, külföldön is konvertálható felkészültséggel rendelkező szakembereket képezzünk.


Nyelvi előkészítő évfolyam


A nyelvi előkészítő évfolyam elvégezhető a szakgimnáziumi, szakközépiskolai és az általános gimnáziumi képzés előtt is. A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók egy teljes évig két idegen nyelvet és informatikát tanulnak emelt szinten

(az első választott idegen nyelvet heti 14 órában), kiegészítve azokat szinten tartó (magyar, matematika) tantárgyakkal.
Gimnáziumi képzésünk mind a 6, mind pedig a 4 osztályosváltozatot felkínálja. Lényeges, hogy mindegyik formához kapcsolódhat intenzív nyelvi előkészítő évfolyam.


6 osztályos gimnáziumA 6 osztályos gimnázium elsődleges célja a sikeresfőiskolai-egyetemi felvételi megalapozása az általános érettségi tantárgyak tananyagainak minél biztosabb és alaposabb elsajátításával , az érettségisikeres teljesítésével.


A jelentkezés feltétele :

 • 6. osztályos bizonyítvány.


 

GimnáziumA 4 osztályos gimnázium alapvetően a korábbi 8+4-es oktatási szerkezet tagja. A jelenlegi országos oktatási struktúrában is megőrizte elsődlegességét. Ehhez idomulva Iskolánk kidolgozott egy olyan képzési struktúrát,

mely a 6 osztályos forma elmélet centrikusságát ötvözi a szakképzés gyakorlatiasságával.


Ennek ágai :

Gimi Grund

Gimi Plus

Gimi Max.

 

Gimi Grund

A Gimi Grund – hasonlóan a 6 osztályos gimnáziumhoz, a klasszikus középiskolai oktatást jelenti 4 keretbe foglaltan. A hangsúly itt is elsősorban az elméleti tananyag megértésére, feldolgozására és elsajátítására helyeztük.

 

Gimi Plus

A Gimi  Plus annyiban nyújt mást , mint a Grund, hogy az általánosan bevett gimnáziumi tárgyak mellett fakultáció választására nyílik lehetőség, amely lehet:

 • belügyi rendészeti,
 • vendéglátó szakirány.

Ezáltal a diákok kitekintenek a szorosan vett gimnáziumi tananyagból és ízelítőt kapnak kinek –kinek igénye szerint a rendészeti szervek működéséből és a vendéglátás tudományából.

 

Gimi Max

A Gimi Max az általános gimnáziumi tananyag primátusa mellett is elég erőteljesen kötődik a vendéglátás világához. Ennél a formánál a nyelvi előkészítő évfolyam a képzés szerves részét képezi.

A tanulmányok végeztével a gimnáziumi érettségi mellett vizsgát tesznek szakács, vagy cukrász ismeretekből és szakács illetve cukrász OKJ-s bizonyítványt szerezhetnek.
A gimnáziumi beiratkozáshoz szükséges: 

 • 8.osztályos bizonyítvány
 • a Plus vendéglátóipari szakirány , vagy a Max választása esetén Eü-i alkalmassági


Szakgimnázium


A szakgimnázium 4 éves. Átmenetet képez a gimnáziumi és a szakmai oktatás között. A szakmát itt is az Iskola profiljának megfelelően a vendéglátás jelenti.

A cél a szakérettségi, melynek ötödik vizsgatárgya  immár szakmai.


A beiratkozáshoz szükséges:

 • 8. osztályos bizonyítvány,
 • Eü-i alkalmassági

 


 Szakközépiskola


A szakközépiskola öt éves. Előtérbe kerül a szakképzés,amely a szakács, cukrász pincér szakmák ismeretére épít.

A szakmai képzésvizsgával történő befejezése után kezdődik az érettségire való felkészülés,mely maturálással zárul.


A beiratkozáshoz szükséges :

 • 8. osztályos bizonyítvány
 • Eü-i alkalmasságiSzakmai képzés érettségizetteknek


A 2016/17-es tanévben is indítunk érettségizettek részére szakács, cukrász és pincér szakokat.


A képzés iskolarendszeren belüli nappali , térítéses jellegű. A juttatások a megszokott feltételek alapján igényelhetőek.


Az oktatás során a hangsúly teljes egészében a szakmaiságra helyeződik, azaz az elméleti alapozásra és a gyakorlati tudás megszerzésén keresztül a kreatív készségek kibontakoztatására.


A tananyag könnyebb elsajátíthatósága érdekében diákjaink olyan gyakorlati helyekre kerülhetnek, ahol megfelelő készség és hozzáállás esetén megalapozhatják szakmai karrierjüket. Ezekben a topkategóriás éttermekben és hotelekben gyakornokoskodva módjuk nyílik a legfontosabb feladatuk megvalósítására, arra, hogy az óriási mennyiségű lexikális ismeretet a szemük előtt ínycsiklandozó, kívánatos fogásokká, desszert költeményekké varázsló , illetve ezek ízlése , elegáns tálalásának fortélyait közszemlére bocsájtó mesterek tudását ellleshessék.


Ezen az úton válhatnak a leendő diákok maguk is majdani mesterekké.


A beiratkozáshoz szükséges:

 • érettségi bizonyítvány,
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • Eü-i alkalmassági.
Vizsgák


Iskolánk a központi felvételi eljárás keretében írásbeli vizsgát és szóbeli meghallgatást szervez.


Helye : 1165. Budapest Veres Péter út 102.


Központi felvételi vizsga időpontja: 2017 január 21. szombat, 10 óra

Pótló központi felvételi vizsga időpontja : 2017 január 26. 14 óra


Az írásbeli felvételi megírásához szükséges eszközöket (toll, ceruza, körző, vonalzó, szögmérő) a felvételizők hozzák magukkal.


Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni lehet az e célra központilag rendszeresített, az általános iskolában kitölthető felvételi lapon 2017 december 09-ig.


Aki az iskolánkban akarja az írásbeli vizsgát letenni, annak a titkárságon le kell adnia a jelentkezési lapját.


Szóbeli meghallgatás időpontja:

 • 2017 február 20. hétfő 14.00
 • 2017 február 23. csütörtök 14.00
 • 2017 március 2. csütörtök 14.00

A szóbeli vizsgára nem kell külön jelentkezni. A vizsgázónak az iskolába a fenti szóbeli időpontokon egyikén meg kell jelennie.