Gimnázium


Gimnázium

tagozatkód 0001Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás mellett a legfontosabb célunk az, hogy felkészítsük tanulóinkat az érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányaik megkezdésére, hogy önállóan gondolkodó személyiséggé fejlődjenek.


A gimnáziumban a tanulók elsajátítják a tantárgyi ismereteket és továbbfejlesztik – mindenekelőtt a kommunikációs és tanulási - képességeiket. Célul tűztük ki, hogy a diákok képessé váljanak a világos, szabatos szóbeli és írásbeli kommunikációra, az anyanyelv árnyalt, igényes használatára, kulturált nyelvi magatartásra, valamint az idegen nyelveken történő társalgásra. Igyekszünk nagy hangsúlyt helyezni tanulóink esztétikai és egészséges életmódra nevelésére, az intellektuális, érzelmi és fizikális fejlesztés mellett.


A 4 osztályos gimnázium alapvetően a korábbi 8+4-es oktatási szerkezet tagja , amely a jelenlegi országos oktatási struktúrában is megőrizte elsődlegességét. A gimnáziumi érettségivel továbbtanulási lehetőség nyílik meg egyetemekre és főiskolákra.


A gimnáziumi ingyenes felvételhez szükséges:

  • 8. osztályos bizonyítvány;
  • felvételi elbeszélgetés;
  • központi írásbeli sikeres megírása. 


Nyelvi előkészítő évfolyam

tagozatkód 0002A nyelvi előkészítő évfolyam a gimnáziumi, a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzés előtt végezhető el. A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók egy teljes évig két idegen nyelvet ( angol – német ) és informatikát tanulnak emelt szinten , az angolt heti 14 órában, a németet 4 és az informatikát is 4 órában, kiegészítve azokat szinten tartó (magyar, matematika) tantárgyakkal.


Az ingyenes felvételhez szükséges:

  • 8. osztályos bizonyítvány;
  • felvételi elbeszélgetés;
  • központi írásbeli sikeres megírása. 


6 osztályos gimnázium

tagozatkód 0005A Gourmand Középiskola, mint az ELTE gyakorló gimnáziuma 6 osztályos gimnáziumi képzést is elindít. Ez a legújabb trendnek megfelelően kapcsolódik a már sokfelé elterjedt 6 osztályos általános iskolákhoz és a 6+6-os oktatási szerkezet második elemét alkotja.


A 6 osztályos rendszer pozitívuma, hogy egységesebb szerkezetbe foglalja a megtanulandó anyagot, több időt hagy az érettségire való felkészülésre, mivel a tanároknak lehetősége nyílik a tantárgyakon belül a tananyagtartalom szelektálására.


A képzés érettségi vizsgával zárul. A tantárgyi kötelezettségek sikeres elsajátítását követően a diákok eséllyel indulhatnak a főiskolai- egyetemi felvételinek.


A 6 osztályos gimnáziumi képzés során feladatunknak tekintjük a tanulók adottságainak feltárását, önismeretük, saját sorsukért érzett felelősségük erősítését. Személyiségük formálása terén fontosnak tartjuk önértékelésük és önirányításuk fejlesztését, a színvonalas oktatás mellett tehetségük kibontakoztatását. Célunk az, hogy az egészséges életre nevelés során a testi- lelki higiénia természetes igényükké váljék.