6 osztályos gimnázium

A Gourmand Középiskola, mint az ELTE gyakorló gimnáziuma 6 osztályos gimnáziumi képzést is elindít. Ez a legújabb trendnek megfelelően kapcsolódik a már sokfelé elterjedt 6 osztályos általános iskolákhoz és a 6+6-os oktatási szerkezet második elemét alkotja.


A 6 osztályos rendszer pozitívuma, hogy egységesebb szerkezetbe foglalja a megtanulandó anyagot, több időt hagy az érettségire való felkészülésre, mivel a tanároknak lehetősége nyílik a tantárgyakon belül a tananyagtartalom szelektálására.


A képzés érettségi vizsgával zárul.


A tantárgyi kötelezettségek sikeres elsajátítását követően a diákok eséllyel indulhatnak a főiskolai- egyetemi felvételinek.


A 6 osztályos gimnáziumi képzés során feladatunknak tekintjük a tanulók adottságainak feltárását, önismeretük, saját sorsukért érzett felelősségük erősítését. Személyiségük formálása terén fontosnak tartjuk önértékelésük és önirányításuk fejlesztését, a színvonalas oktatás mellett tehetségük kibontakoztatását. Célunk az, hogy az egészséges életre nevelés során a testi- lelki higiénia természetes igényükké váljék.


A felvételi eljárásban azok a 6. osztályos tanulók vehetnek részt, akik 2016. január 21 (szombat) megírják a központi felvételi írásbeli magyar nyelv és matematika dolgozatot. A szóbelin a maga választott tantárgyból kell számot adniuk tudásukról.


A Gourmand Középiskola szóbeli beszélgetésre elfogad közvetlen jelentkezést is, amennyiben a jelentkező rendelkezik érvényes írásbeli vizsgával.


A felvételi eljárás keretében kizárólag azokat tudjuk felvenni, akik az iskolánkban szóbeli beszélgetésen is részt vettek.